Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette.

Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen.

Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov. Telefon til fergeselskapet 97061642. E-post: rgjernes@frisurf.no

Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at spesielle forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre a ferga er ute av drift for kortere perioder.     

Ingen ruter i uke 16 pga slipping og vedlikehold                        

Rutetider for M/F Øisang fra 01.01.2023 til 23.06.2023

Fra Øysang                 Fra Risør   

07.45                             08.25

08.45                             10.00

14.00                             14.25

14.50                             15.30                            

Taxibåt tlf 95869418                               

Ingen ruter  lørdag og Søndag     Vi tar alle kort

Vi går til Lille Danmark ( fin badeplass) etter forespørsel «om bord».

Legg igjen en kommentar