Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette.

Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen.

Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov Telefon  til fergeselskapet 97061642  mail: rgjernes@frisurf.no

Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at spesielle forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre a ferga er ute av drift for kortere perioder.  

Obs. pga korona tar vi bare 30 passasjerer av gangen. husk køkulturen.

 

        Rutetider for M/F Øisang fra 29.06.2020 til 15.08.2020

Fra Øysang                  Fra Risør

10.45                                11.15

11.45                                12.15            

12.45                                13.15                                  

13.45                                14.15                                  

14.45                                15.15                                  

15.45                                16.15

 16.45                               17.15     

lørdag

10.00                                 10.30

11.00                                 13.00

13.30                                 14.00             

Ingen ruter  Søndag

vi går til Lille Danmark ( fin badeplass) etter forespørsel «om bord «