Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette.

Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen.

Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov Telf. til fergeselskapet 97 06 16 42. mail: rgjernes@frisurf.no

Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at speiselle forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre at ferga er ute av drift for kortere perioder.

 

                                      

Rutetider fra 25.06.18    – 01.08.18      
Fra Øysang     Fra Risør

10.45                11.15
11.45                12.15
12.45               13.15
13.45               14.15

14.45               15.15

15.45               16.15

16.45               17.15

Lørdag

10.00              10.30

11.00               13.00

13.30               14.00

 

 

Ingen ruter  Søndag