Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette.

Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen.

Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov Telf. til fergeselskapet  mail:

Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at spesielle forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre a ferga er ute av drift for kortere perioder.  

    Alle ruter for M/F Øisang er innstilt fra 18.05.20 til 28.06 på grunn av sykdom.

vi starter opp med sommer ruter fra  29.06

Rutene blir som i fjor. Rutene kommer opp senere.

vi beklager..

 

                       

Ingen ruter  Lørdag og Søndag

vi går til Lille Danmark etter forespørsel «om bord «