Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette.

Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen.

Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov Telefon  til fergeselskapet 97061642  mail: rgjernes@frisurf.no

Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at spesielle forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre a ferga er ute av drift for kortere perioder.                                   

            Rutetider for M/F Øisang fra 18.08 til 26.06.2023                   

                    Fra Øysang                 Fra Risør   

                       07.45                             08.25

                       08.45                             10.00

                       14.00                             14.25

                       14.50                             15.30                            

                                   Taxibåt tlf 95869418                                      

                                                                 

               Ingen ruter  lørdag og Søndag     Vi tar alle kort

    vi går til Lille Danmark ( fin badeplass) etter forespørsel «om bord «