Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette.

Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen.

Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov Telf. til fergeselskapet 97 06 16 42 mail: rgjernes@frisurf.no

Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at spesielle forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre a ferga er ute av drift for kortere perioder.       

         

Ferie fra 04.08 til 18.08

 

Ruter fra 19.08 2019

Fra Øysang      fra Risør

07.45                    08.25

08.45                    10.00

14.00                    14.25

14.50                    15.30                                                                                                     

                       

Ingen ruter  Søndag

vi går til Lille Danmark etter forespørsel «om bord «