Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette.

Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen.

Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov Telefon  til fergeselskapet 97061642  mail: rgjernes@frisurf.no

Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at spesielle forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre a ferga er ute av drift for kortere perioder.                 

        

        Ingen ruter 27 mai.

        Rutetider for M/F Øisang fra 13.08.21 til 26-06 2022

         vi tar alle kort                                       

     Fra Øysang                  Fra Risør                          

    07.45                                 08.25                                 

    08.45                                 10.00                  

    14.00                                 14.25                  

    14.50                                 15.30               

 

    Ingen ruter lørdag og Søndag

    vi går til Lille Danmark ( fin badeplass) etter forespørsel «om bord «