Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette.

Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen.

Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov Telefon  til fergeselskapet 97061642  mail: rgjernes@frisurf.no

Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at spesielle forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre a ferga er ute av drift for kortere perioder.     

          Pga korona tar vi bare 30 passasjerer av gangen.              

        Rutetider for M/F Øisang fra 01.01.2021 til 27.06.21

        Vi tar alle kort .                                           

Fra Øysang                  Fra Risør

07.45                                 08.25

08.45                                 10.00

14.00                                 14.25

14.50                                 15.3

ingen ruter Lørdag og Søndag  

Ingen ruter  Søndag

vi går til Lille Danmark ( fin badeplass) etter forespørsel «om bord «