Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette.

Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen.

Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov Telf. til fergeselskapet 97 06 16 42. mail: rgjernes@frisurf.no

Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at speiselle forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre a ferga er ute av drift for kortere perioder.

  fergen er  i rute igjen fra mandag 13.mai                 

Ruter fra 01.01.2019  til 24.06 2019

Fra Øysang      fra Risør

07.45                 08.25

08.45                 10.00

14.00                  14.25

14.50                   15.30

Ingen ruter Lørdag og Søndag

vi går til Lille Danmark etter forespørsel «om bord »