Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette.

Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen.

Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov Telefon  til fergeselskapet 97061642  mail: rgjernes@frisurf.no

Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at spesielle forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre a ferga er ute av drift for kortere perioder.              

            Rutetider for M/F Øisang fra            27.06.22 til 03.08. 2022

                    Fra Øysang                 Fra Risør   

                       10.45                                11.15 

                       11.45                                12.15

                       12.45                                13.15

                       13.45                                14.15

                       14.45                                15.15

                       15.45                                16.15

                       16.45                                17.15   

                                          Lørdag

                       10.00                                10.30

                       11.00                                13.00

                       13.20                                14.00                                                     

    Ingen ruter  Søndag          Vi tar alle kort

    vi går til Lille Danmark ( fin badeplass) etter forespørsel «om bord «