Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette.

Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen.

Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov Telf. til fergeselskapet 97 06 16 42 mail: rgjernes@frisurf.no

Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at speiselle forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre a ferga er ute av drift for kortere perioder.                 

Ruter fra 24.06. 2019  til 30.07. 2019

Ferie fra 04.08 til skolestart 20.08.

Fra Øysang      fra Risør

10.45                 11.15

11.45                 12.15                 

12.45                 13.15                 

13.45                 14.15                                    

14.45                 15.15                         

15.45                 16.15                        

16.45                 17.15

                     Lørdag

fra Øysang                      fra Risør

    10.00                               10.30

    11.00                               13.00

    13.30                               14.00

Samme ruter på trebåtfestivalen,31.07 -03.08 men siste fra Risør er kl 16.15

fergen går da fra moloen på holmen og vi tar ikke biler disse dager.

Ingen ruter  Søndag

vi går til Lille Danmark etter forespørsel «om bord «