Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette.

Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen.

Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov Telf. til fergeselskapet 97 06 16 42. mail: rgjernes@frisurf.no

Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at speiselle forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre at ferga er ute av drift for kortere perioder.

  

Ferie fra 06.08 og oppstart 17.08.2017                                               

Rutetider fra 17.08.2017 frem til 27.06 .2018            

 
Fra Øysang     Fra Risør

07.45                08.25
08.45               10.00
14.00               14.25
14.50               15.30

 

Ingen ruter  lørdag og Søndag