Velkommen ombord!

Velkommen ombord på MF Øisang!

MF Øisang er ei bilferge som går i rute mellom Øysang og Risør by.

På våre hjemmesider kan du finne informasjon om rutetider, bilder av ferga og litt historisk bakgrunn. Håper vi snart ser deg ombord.

Litt om MF Øisang

MF Øisang ble bygget ved Moen Trebåtbyggeri i 1950, og er dermed den eldste bilferga i tre som fortsatt er i drift.

Ferga kan ta 60 passasjerer og har plass til tre biler på hver tur.

MF Øisang er en del av sykkelrute 1 (Nordsjøreuten) som er et nasjonalt sykkelrutenett for feriesykling.

I tillegg til vanlig passasjertrafikk, kan også ferga chartres til selskaper.

Rutetider

MF Øisang brukes som transport for elever gjennom hele skoleåret. Dette betyr at rutetidene om vinteren er tilpasset dette. Om sommeren tar vi i tillegg hensyn til turistene, og kjører timesrute gjennom dagen. Vi anløper ”Lille Danmark ” etter behov Telefon  til fergeselskapet 97061642  mail: rgjernes@frisurf.no Du finner også oppslag om våre rutetider på kaiene, og på turistkontoret i Risør. Vær oppmerksom på at spesielle vær forhold eller rutinemessig vedlikehold kan gjøre a ferga er ute av drift for kortere perioder.           

                              

Rutetider for M/F Øisang    17.08.2023   til 24.06.2024

Fra Øysang                      Fra Risør   

      07.45                                 08.25

      08.45                                10.00

      14.00                                14.25     

       14.50                               15.30

Taxibåt tlf 95869418       Se  også EN/Tur for rutetider     

Ingen ruter Lørdag og  søndag. vi tar alle kort 

Vi går til Lille Danmark ( fin badeplass) etter forespørsel «om bord».